2 okt – samtalsfrågor

”Guds rike del 1 – Inträdeskraven” – Håller du med om att Guds rike är annorlunda jämfört med världens alla riken?

”Guds rike del 1 – Inträdeskraven”

Bibeltext
Lukas 18:15-17

Samtalsfrågor

  • Vilka tankar väckte predikan hos dig?
  • Har du lätt eller svårt att bejaka barnet inom dig?
  • Håller du med om att Guds rike är annorlunda jämfört med världens alla riken?
  • Hur kan vi bli bättre på att upptäcka Guds rike runt omkring oss?