16 okt – samtalsfrågor

”Guds rike – ett jämställt rike” – Anser du att vi är en kyrka som präglas av jämställdhet likt den Paulus undervisar om?

Guds rike – ett jämställt rike

Bibeltexter
Huvudtext: Gal 3:26-28
Övriga texter: Romarbrevet 3:23, Efesierbrevet 2:8-9

Samtalsfrågor

  • Vad väckte dagens undervisning/tema för tankar hos dig?
  • Är jämställdhet viktigt för dig?
  • Har du blivit utsatt för kränkningar kopplat till ditt kön, din sexualitet, din ålder, din ekonomi, ditt yrke osv….? I vår församling eller i andra sammanhang?
  • Anser du att vi är en kyrka som präglas av jämställdhet likt den Paulus undervisar om?
  • Gör du dig själv förmer än någon annan ibland? När och varför?