13 nov – samtalsfrågor

”Guds frid och verk i oss” – Hur tänker ni om att det hör till kallelsen att inte bara ”gå ut” utan också ”gå in”?

Personer som pratar - hemgrupp

Guds frid och verk i oss

Samtalsfrågor

  • Hur nåddes du av tilltalet ”följ mig”?
  • Hur tänker ni om att det hör till kallelsen att inte bara ”gå ut” utan också ”gå in”?
  • ”Bön är vänskapligt umgänge med den vi vet älskar oss” sa Theresa från Avila. Vad betyder bönen för er?
  • Att vara i stillhet och tystnad och öva sig i lyssnandets konst. Hur tänker ni om det?
  • Att erfara Guds frid är nåd och gåva. Finns det tillfällen då ni erfarit det?