27 sept – samtalsfrågor

”Nehemeja del 1 – En ny tid” – Vad väckte predikan för tankar hos dig? Vad tycker du om Nehemjas agerande?

”Nehemeja del 1 – En ny tid”

Bibeltext
Nehemja bok kapitel 1-2 + 2 Kor 5:17

Titta på predikan >

Samtalsfrågor

  • Vad visste du om judarnas historia innan denna predikan?
  • Vad väckte predikan för tankar hos dig?
  • Vad tycker du om Nehemjas agerande?
  • Har du själv upplevt förkrosselse över något som blivit raserat, i ditt eller andras liv?
  • Hur kan vi jobba för att vår församling ännu mer kan bli en plats där upprättelse kan få ske?