Medarbetare

Barbro Almestål

Läsarsångarna

0504-144 49

barbro.almestal@telia.com

Cathrine Ansgar

Kompispalatset

cathrine.ansgar@telia.com

Jonas Lund

Jonas Lund

Pastor & Församlingsföreståndare

Ledig måndagar

0702 – 08 41 53

jonas.lund@equmeniakyrkantibro.se

Jonas Lund

Pastor & Församlingsföreståndare

0702 – 08 41 53

jonas.lund@equmeniakyrkantibro.se

Klara Jorméus

Ledare

0702-77 14 09

Kyrkans Expedition

Tisdag & onsdag - kl. 09.00 – 12.00

0504-128 00

info@equmeniakyrkantibro.se

Lena Kråklind

0707-98 68 93

Magnus Ansgar

0767-87 48 20

Mikael Karlsson

Mikael Karlsson

Musikledare

Ledig måndagar

0705-79 89 27

mikael.karlsson@equmeniakyrkantibro.se

Samuel Abrahamsson

Samuel Abrahamsson

Ungdomsledare

Ledig måndagar

0722-02 44 04

samuel.abrahamsson@equmeniakyrkantibro.se

Sara Johansson