Predikan 191215 Jerry Gegerfeldt Bana väg för herren