Församlingsinformation kring Covid-19

Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan nationellt har gått ut med nya rekommendationer för Västra Götaland och därför går vi några veckor tillbaka till att endast livesända gudstjänster och samlingar utan församling närvarande i lokalen.

(Informationen på denna sida är uppdaterad 2020-11-17.)

UPPDATERADE tillfälliga riktlinjer i församlingen & equmenia med tanke på Covid-19.

Igår (2020-11-16) kom Regeringen med förslag på nya rekommendationer för allmänna sammankomster. Max 8 deltagare – föreslås börja gälla redan tisdag den 24e nov.

Vi vill som församling vara lyhörda här, samtidigt som vi också vill försöka adressera de barn, ungdomar & vuxna som kämpar med psykisk ohälsa på grund av hemmiljön, missbruk, ensamhet, psykisk ohälsa mm. För vår församling gäller preliminärt följande riktlinjer from v.48.

 • Alla offentliga verksamheter för vuxna som skulle bedrivits inomhus i kyrkan pausas tills vidare.
 • Gudstjänsternas firas endast via webben. Vi kommer försöka minimera antalet medverkande.
 • Vi vill försöka fortsätta hjälpa människor med lunch & matkassar i vårt arbete ”Hjärta för Tibro”. Fler företag har anslutit sig för att bistå med hjälp.
 • Hemgrupperna ansvarar själva för sitt eget upplägg.
 • Equmenias grupper uppmuntras att göra ett terminsavslut denna vecka: men att fortsätta ha kontakt med barn & ungdomar som behöver stöd.
 • Vi är tacksamma för fortsatt ekonomiskt stöd till både församlingen & equmenia!
 • Vid frågor: Kontakta Tomas Jonsson, Lovisa Albinsson eller Jonas Lund.

De här tillfälliga riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer som eventuellt står kvar längre ner på sidan.

Vi befinner oss fortfarande mitt i en oerhört svår och påfrestande kris där hela världen är drabbad. Mitt i den här situationen lever vi våra liv här i Tibro, liv som är kopplade till vår församling och vårt uppdrag att dela vår tro på Jesus med andra.

Här behöver vi be Gud om mod, kraft, vishet och frid – så att vi på bästa sätt kan finnas för vår kommun. Din bön och ditt sätt att tala till andra människor gör skillnad!

I tider då man pratar mycket om riskgrupper för virussmittan, ser vi också en annan typ av riskgrupp – de som far illa av isolation och psykisk ohälsa. Primärt handlar det om ensamma, barn & unga, nysvenskar, dysfunktionella familjer och människor med missbruksproblematik. Här tror vi att det är jätteviktigt att hitta balans och erbjuda dessa människor gemenskap och sammanhang i dessa tider, i den mån det är möjligt givetvis.

Församlingsledningen – vår Styrelse och våra anställda – tar kontinuerligt del av den information som ges av Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan på nationell nivå, och vår verksamhet kommer huvudsakligen att följa de rekommendationer som ges där.

Ni kan läsa mer på: https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-information-med-anledning-av-coronaviruset/

Vårt gudstjänstliv

Eftersom förbudet mot allmänna offentliga folksamlingar med fler än 50 deltagare alltjämt står fast, så måste vi fortsätta respektera och förhålla oss till detta. Vi har under de senaste sex månaderna haft möjligheten att erbjuda gudstjänster och andra samlingar via våra digitala kanaler, något vi är tacksamma för och ser många möjligheter inom. Vi jobbar ständigt på att utveckla detta område, inte minst när det gäller de tekniska aspekterna såsom ljud och bild.

Till våra offentliga samlingar såsom gudstjänster, bibelstudier och Onsdagsluncher är alla människor välkomna – även människor som är 70 år eller befinner sig i annan riskgrupp. Det är varje människas egna ansvar att besluta sig för hur man vill förhålla sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vår intention är att kunna erbjuda ett så tryggt och Corona-anpassat bemötande i kyrkan som det bara går.

Just nu är vår inställning i rådande situation inte att ställa in, utan att i möjligaste mån STÄLLA OM. Vårt primära mål är att jobba ändamålsenligt och möta samhällets nöd med Jesu nåd. Detta innebär att vår verksamhet är flexibel och kan komma att se annorlunda ut från vecka till vecka.

Paus i vår verksamhet för följande grupper

De grupper som under hösten har en paus  i sin verksamhet rör primärt aktiviteter för 70+.

Rent konkret handlar det om

 • Mixturen
 • Dagledigträffar
 • SMU-mammorna
 • Kongo-gruppen
 • Hembesök
 • Andakter på våra äldreboenden.

Equmenia – vårt barn- & ungdomsarbete

Folkhälsomyndigheten uppmanar föreningar att i möjligaste mån fortsätta med sin barn- och ungdomsaktivitet. Att barn får skratta, umgås med andra och komma hemifrån är jätteviktigt i dessa tider – både för barnen och för föräldrarna. Vi fortsätter därför att hålla vår verksamhet öppen som vanligt. Vi är tacksamma för alla härliga ledare som gör detta möjligt, bär dem gärna i bön!

Hjärta för Tibro

Vi vill i möjligaste mån fortsätta att hålla vår Onsdagslunch öppen. Här tar vi beslut vecka för vecka tillsammans med Annelie Magnusson på ICA samt Köksansvarige Marie Andersson. Åtgärder görs för att säkerställa våra gästers trygghet. Vi fortsätter att dela ut våra Missionskassar med mat, och vi har även gått ut med möjligheten att få varor inhandlat. Samtal förs kontinuerligt med kommunen just nu för att kunna finnas till hands för Tibros bästa.

Hjälp & volontärer – en hälsning till dig som finns i en riskgrupp

Med anledning av folkhälsomyndighetens uppmaning till alla som är 70 år fyllda, om att vara försiktiga och undvika onödiga risker, så kommer du som är 70 år eller äldre även fortsättningsvis att uppmanas till vila ifrån dina offentliga uppgifter i församling. Vi tänker särskilt på uppgifter som gäller direktkontakt med människor i inomhusmiljö såsom gruppledare, kyrkvärd, nattvardstjänare osv, entledigar vi dig som tillhör den åldersgruppen från de förtroendeuppdrag du har som ledare och volontär. Denna föreskrift gäller tills vidare.

Om du behöver få hjälp att handla, utföra apoteksärenden eller dylikt så ber vi dig kontakta pastor Jerry Gegerfeldt. Kan och vill du som är under 70 år hjälpa till med att handla, ringa samtal, servera på våra Onsdagsluncher, hjälpa till med vaktmästarsysslor, producera & sända gudstjänster eller har andra goda idéer på hur du kan vara behjälplig så hör av dig till pastor Jonas Lund. Behoven är stora och din hjälp, även om det bara är vid något enstaka tillfälle, är otroligt värdefull. Tillsammans är vi starka!

Bön och omsorg

Vi fortsätter att samlas till bön varje tisdag kl. 08.30, du är alltid välkommen att höra av dig med dina böneämnen så tar vi med dem i vår förbön.

Behöver du någon att tala med finns vi pastorer till ditt förfogande för samtal, antingen i kyrkan eller över telefon.

Vi vill också uppmuntra er att höra av er till varandra. Det är en speciell tid som vi genomlever just nu, och ett telefonsamtal kan betyda mycket för någon som är isolerad och/eller orolig. Var kreativ i din omsorg – skicka vykort, skriv sms eller varför inte ett blommogram till någon som du tänker på?

Vi vill särskilt uppmuntra er som finns med i olika typer av smågrupper – hemgrupp, syjunta, SMU-mammor, musikkonstellationer, Kongo-grupp mm – att ta ansvar för varandra i denna tid! Var kreativa och träffas gärna utomhus eller via telefonmöten, om ni känner er bekväma med detta.

Veckobrevet – bästa sättet att få aktuell information

För att få bästa möjliga aktuella information så är församlingens veckobrev den kanal som vi uppmanar dig att ta del av. Utskick kommer i början av varje vecka. Ring expeditionen på 0504-128 00 eller maila info@equmeniakyrkantibro.se om du vill ta del av dessa.

Uppmaning

Vi uppmanar dig som är sjuk, känner symptom eller är 70+ att stanna hemma. Vi tvättar händerna ofta och när vi möts i kyrkan hälsar vi med en hand på hjärtat och varma ord.

Du som har extra tid nu. Läs Bibeln. Bed för församlingen, Tibro och världen.

Bön

Herre, vi vänder oss till dig och lyfter fram den värld vi lever i och den situation som nu råder.
Vi ber om ditt hopp och helande till människor som drabbas.
Vi ber för den tungt belastade vårdpersonalen runt om i världen,
om kraft och styrka i det arbete de står i.
Vi ber för forskare och medicinsk personal, om hjälp att finna bot och vaccin.
Vi ber för politiker och beslutsfattare, om hjälp att fatta kloka beslut.

Vi ber för företag och anställda som nu drabbas hårt av vikande marknad.
Vi ber om ditt ljus och din omsorg om dem av oss som känner rädsla och oro.
Vi ber att den tid som vi nu lever i skall leda till att människor börjar söka dig.

Tack för att vi inte är ensamma. Tack för din närvaro här i Tibro.
Tack Jesus för att du går med oss, stöder oss, bär oss och ger oss hopp.

Amen.

Uppmuntran från Bibeln

”Frid lämnar jag kvar hos er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.”

Johannesevangeliet 14:27

Med önskan om Guds frid och kraft inför stundande höst!

Jonas Lund – Församlingsföreståndare
Tomas Jonsson – Församlingens ordförande
Lovisa Albinsson – Equmenias ordförande