Församlingsinformation kring Covid-19

Informationen på denna sida är uppdaterad 2021-10-01

Sedan Regeringen i samråd med Folkhälsomyndigheten valt att lyfta de flesta av kvarvarande Covid-restriktionerna från och med den 29 september 2021 , så följer vi självklart denna linje.

Därmed finns det inte längre några platsbegränsningar eller maxtak under våra samlingar, och således inte heller när vi möts vid serveringstillfällen. Däremot gäller fortfarande rekommendationen att stanna hemma om man bär på Covid-symptom.

Vi vill också uppmuntra dig att vaccinera dig och på det sättet också vara med och skydda din omgivning. Många människor med olika bakgrund och berättelser rör sig varje vecka i vår kyrka, därför är det viktigt att visa hänsyn och ta ansvar för varandra.

Om du som vuxen fortfarande inte vaccinerat dig så gäller, precis som Regeringen fastslagit, att du bör fortsätta leva som under pandemin.

Tillsammans får vi hjälpas åt att göra vår kyrka till en inbjudande mötesplats för alla!”

/ Tibro den 30e sep 2021

Jonas Lund – Församlingsföreståndare
Tomas Jonsson – Församlingens ordförande
Lovisa Albinsson – Equmenias ordförande